Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

BONIS BONA – A nemzet tehetségeiért

Beadási határidő: 2014. február 16., éjfél
A tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző magyarországi és határon túli, a köznevelésben tevékenykedő pedagógusok jelölhetők február 16-ig.
Felhívás az NTP-OKD-M-13 kódszámú pályázat keretében köznevelési intézmények pedagógusai, szakiskolák oktatói, civil szervezetek tehetséggondozói részére a „BONIS BONA – A nemzet tehetségeiért” díj elnyerésére.
 
A MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) a Nemzeti Tehetség Program forrásának felhasználásával, az NTP-OKD-M-13 kódszámú pályázat keretében felhívást tesz közzé tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző általános, közép- és szakiskolai pedagógusok, mesterségek oktatói, valamint további tehetségsegítők erkölcsi és anyagi elismerése céljából.
 
A "BONIS BONA1  – A nemzet tehetségeiért" díjra a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző magyarországi és határon túli magyar, vagy magyarországi nemzetiségi általános, közép- és  szakiskolai pedagógusok, mesterségek oktatói és további tehetségsegítők jelölhetők, akik a köznevelés kereteiben oktatják, nevelik, segítik a gyerekeket, tanulókat.
 
Az elismerés kategóriái, feltételei
 
Az elismerés elnyeréséhez ajánlások szükségesek, melyeket egy-egy jelölt esetében a két ajánló közösen készít el. Az ajánlások alapján a díjakat az alábbi négy területen ítélik oda:
 
A. „Kiváló versenyfelkészítők” – Azok a tehetséggondozók javasolhatók, akik legalább 5 tanévre visszamenőleg kiváló munkát végeznek a tanítványaik körében a következő területeken: felkészítés nemzetközi, országos és regionális tanulmányi, szakmai, művészeti és sportversenyekre (pl.: nemzetközi vagy hazai tudományos szaktárgyi, művészeti, sport vagy szakmai versenyek; hazai országos vagy regionális tanulmányi, innovációs versenyek; tehetségtámogató mozgalmak versenyei; innovációs versenyek, SZÉTV, KutDiák versenyek stb.).
(Figyelem: a legkiválóbb OKTV és nemzetközi diákolimpia felkészítő kollégák elismerésére – legnagyobb részt az OKTV versenybizottságok és az Oktatási Hivatal javaslata alapján – külön pályázati forrásból a tanév végén kerül majd sor.)
 
Jelölt lehet: pedagógus, oktató, mentor, pszichológus, bármilyen végzettségű tehetséggondozó vagy tehetségsegítő személy, szakember.
 
Ajánló lehet (egy-egy jelölt esetében 2 ajánló személy szükséges az alábbiak közül):
- a tehetséggondozó tevékenység alanyaihoz (résztvevőihez), kedvezményezettjeihez tartozó szülő (vagy szülői közösség tagja); vagy 18. életévét betöltött diák, vagy volt diák (35 éves korig),
- köznevelési intézmény vagy oktatási szervezet vezetője (vagy vezető-helyettese) vagy civil szervezet vezetője (vezető-helyettese),
- egy, a jelölttel most vagy korábban azonos intézményben, szervezetben és/vagy programban dolgozó (pedagógus vagy más végzettségű) kolléga.
 
A díjjal járó támogatás összege bruttó 350.000 Ft. A díjazottak várható száma 15 fő.
 
B. „Kiváló tehetséggondozók” – Azok a tehetséggondozók javasolhatók, akik legalább 5 tanévre visszamenőleg folyamatosan kiemelkedő tehetséggondozó munkát végeznek olyan gyermekek és tanulók körében és olyan területen, akikhez és amelyhez nem feltétlenül kapcsolódhat versenysiker (pl. tehetséggondozás nem „versenyképes” korosztályok vagy csoportok körében; tehetséggondozás hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok körében; tehetséggondozás SNI gyerekek körében stb.).
 
Jelölt lehet: pedagógus, oktató, mentor, pszichológus, bármilyen végzettségű tehetséggondozó vagy tehetségsegítő személy, szakember.
 
Ajánló lehet (egy-egy jelölt esetében 2 ajánló személy szükséges az alábbiak közül):
- a tehetséggondozó tevékenység alanyaihoz, kedvezményezettjeihez tartozó szülő (vagy szülői közösség tagja); vagy 18. életévét betöltött diák, vagy volt diák (35 éves korig),
- köznevelési intézmény vagy oktatási szervezet vezetője (vezető-helyettese) vagy civil szervezet vezetője (vezető-helyettese),
- egy, a jelölttel most vagy korábban azonos intézményben, szervezetben és/vagy programban dolgozó (pedagógus vagy más végzettségű) kolléga.
 
A díjjal járó támogatás összege bruttó 350.000 Ft. A díjazottak várható száma 35 fő.
 
C. „Kiváló tehetségsegítők” – Olyan személyek javasolhatók, akik legalább 5 évre visszamenőleg folyamatosan olyan tehetségsegítő tevékenységet végeznek, amelynek jelentős hatása igazolható a tehetséges gyerekek, fiatalok körében (pl. tehetséggondozó műhely működtetése köznevelési intézményhez vagy civil szervezethez kapcsolódóan, tehetségsegítés egyéb szervezett keretek között, tehetséghálózat-fejlesztő munka, országos, regionális vagy szakterülethez kapcsolódó tehetségsegítő szervező munka stb.)
 
Jelölt lehet: pedagógus, oktató, mentor, pszichológus, bármilyen végzettségű tehetséggondozó vagy tehetségsegítő személy vagy szakember.
 
Ajánló lehet (egy-egy jelölt esetében 2 ajánló személy szükséges az alábbiak közül):
- szülő, akinek gyermeke a jelölt tehetségsegítő tevékenységében érintett (vagy érintett volt); vagy 18. életévét betöltött diák, vagy volt diák (35 éves korig),
- egy, a jelölt tevékenysége által érintett köznevelési intézmény vagy oktatási szervezet, vagy civil szervezet vezetője (vagy vezető-helyettese),
- a jelölttel most vagy korábban azonos intézményben, szervezetben vagy tehetségsegítő programban dolgozó pedagógus, illetve más végzettségű tehetséggondozó kolléga.
 
A díjjal járó támogatás összege bruttó 350.000 Ft. A díjazottak várható száma 6 fő.
 
D. „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” életműdíj
 
Azok a tehetséggondozók javasolhatók, akik legalább 15 tanévre visszamenőleg folyamatosan és kiemelkedően példaértékű tehetséggondozó munkát végeznek vagy végeztek akár versenyfelkészítőként, akár olyan gyermekek, tanulók körében, akiknek a segítéséhez nem feltétlenül kapcsolódik versenysiker.
 
Jelölt lehet: pedagógus, oktató, mentor, pszichológus, bármilyen végzettségű tehetséggondozó vagy tehetségsegítő személy vagy szakember.
 
Ajánló lehet: Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagszervezetei.
 
A díjjal járó támogatás összege bruttó 550.000 Ft. A díjazottak várható száma 7 fő.
 
Ajánlás a „Kiváló versenyfelkészítő”, „Kiváló tehetséggondozó” és „Kiváló tehetségsegítő” kategóriákban az online ajánlólap kitöltésével, illetve a szükséges nyilatkozatok kitöltésével, aláírásával és (szkennelést követően) beküldésével lehetséges, ezen az online felületen keresztül.  
 
A jelöléshez az alábbi adatok szükségesek:
- a jelölt (név, cím, telefonszám, e-mail cím) adatai; szakmai életútjának, tehetséggondozói vagy -segítői, szervezői eredményeinek ismertetése (legfeljebb 500 leütés), amely tartalmazza a korábbi szakmai elismerések és kitüntetések felsorolását is;
- az ajánlók által közösen megfogalmazott szöveges ajánlás (legfeljebb 1000 leütés), amely kitér a tehetséggondozottak körének bemutatására, az érintett gyerekek/tanulók létszámára, adott esetben a versenyek és eredmények felsorolására;
- az ajánlók (név, munkahely vagy a tehetségsegítő tevékenységben érintett szervezet neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím);
- csatolni kell: az ajánlók nyilatkozata a közölt adatok (versenyeredmények, gondozott fiatalok száma, jelölt tehetséggondozói vagy -segítői, szervezői tevékenységével kapcsolatos adatok stb.) hitelességéről, illetve az ajánlók hozzájárulása az adatkezeléshez.
 
Az ajánlások benyújtásának módja, az értékelés szempontjai, ütemezés
 
Az ajánlások benyújtása elektronikus úton történhet a MATEHETSZ online pályázói rendszerén keresztül.
 
Beküldési határidő: 2014. február 16. éjfél
 
Az értékelés szempontjai a formai, technikai (pl.: nyilatkozatok megléte) szempontokon túl:
- a jelölt tevékenységének példaértéke a tanítványok, a kollégák, a társadalom többi tagja számára,
- a jelölt eddigi életútjának, tevékenységének tehetségekkel kapcsolatos hatásfoka, eredményessége,
- a szöveges ajánlás szakmai tartalma,
- a tavalyi évben díjazottak jelen felhívásban nem ajánlhatók.
 
Az ajánlások értékelése két lépésben történik: a MATEHETSZ által felkért szakértők előértékelést végeznek és javaslatot tesznek a Pályázati Bizottság részére. Az előértékelők munkája, javaslata alapján az elismerésekről a Pályázati Bizottság határoz.
 
A Pályázati Bizottság tagjai:
EMMI delegáltja (1 fő)
OFI delegáltja (1 fő) 
Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum delegáltja (1 fő)
Oktatási Hivatal delegáltja (1 fő)
MATEHETSZ delegáltja (1 fő)
 
Pályázati Bizottsági döntés: 2014. március 7-ig.
 
Az elismerés elnyeréséről 2014. március 12-ig az érintettek elektronikus értesítést kapnak.
A díjazottakkal (a további adatbekérést követően) a MATEHETSZ támogatási szerződést köt, a díjjal járó pénzjutalom e szerződés keretében kerül kifizetésre, a megjelölt díj bruttó összeg, személyi jövedelemadó köteles.
 
A díj elnyerését igazoló oklevél átadására 2014. március 25-én este ünnepi tehetséggála keretében kerül sor.
 
---------------------------------------------------------------
1 „Bonis bona discere” latin közmondás jelentése „jótól jót tanulni”