Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Egyéni tehetségfejlesztés

Pályaművek benyújtása: 2014. december 8., éjfélig
Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosító számú „Tehetséghidak Program”című kiemelt projekt keretében megvalósuló egyéni tehetségfejlesztésen való részvételre

1. A támogatás célja

1.1 A) komponens – Tehetség-és Pályatanácsadás

Célkitűzés

Sok ígéretes képességű gyerek és fiatal van, akik adottságaik ellenére nem képesek jó teljesítményre, és akikből - minden igyekezetük ellenére - a pedagógusok sem tudnak annyit érvényre juttatni, mint amennyi lehetőség bennük rejlik. Ennek sokféle, gyakran egy-egy gyereknél egyidejűleg több oka lehet. Egy tehetséges gyermek képességeinek kibontakoztatásában számos akadályozó tényező lehet, mely(ek) hatással lehetnek a tehetség felismerésére és/vagy a jövőbeni pályaválasztásra. Mindemellett a tehetséges gyerek és szülei újból és újból döntések előtt állnak: a megfelelő középiskola, szakma, vagy főiskolai-egyetemi szak kiválasztása nagy felelősség.

A Tehetséghidak Program ezért egy olyan komplex, a tehetséges gyermekek és fiatalok képességeire, belső tulajdonságaira, környezetére, jelenére és jövőjére egyaránt figyelmet fordító tehetség- és pályatanácsadást kezdeményez, ahol a diákok segítséget kapnak az őket akadályozó nehézségek okainak feltárásában és korrekciójában, valamint koruknak megfelelően iránymutatást tanulmányaikkal kapcsolatos döntések meghozatalában.

1.2. B) komponens- Személyiségfejlesztő Program

Célkitűzés

A Személyiségfejlesztő Program a tehetségek személyiségének védelmét, fejlesztését, korrekciós edukatív szolgálatát kívánja betölteni. Ennek értelmében olyan:

 • mentalitást fejlesztő program, mely a tehetségeket arra hangolja, buzdítja, hogy segítséget kérni nem szégyen és a saját problémák feldolgozása jó hatású;
 • átlendítő segítségnyújtás a normatív fejlődési krízisek és hozzájuk társuló akcidentális krízisek megoldásában az egyén és közvetlen környezete /szülők-nevelők/ számára egyaránt;
 • segít megvédeni a tehetséges személyiséget saját öndestruktív tendenciáitól. Stressz kezelési és indulatszabályozási pszicho-edukációval erősíti a személyiség saját megküzdési rendszerét.

2. Rendelkezésre álló forrás

TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú, „Tehetséghidak Program” című kiemelt projekt.

3. A pályázók köre

A) és B) komponens tekintetében:

 • magyarországi tehetségpontok
 • egyéb tehetséggondozással is foglalkozó (köznevelési) intézmények, civil szervezetek

4. A támogatható tevékenységek köre

4.1. A) komponens - Tehetség – és Pályatanácsadás

Az országszerte elindítandó Tehetség- és Pályatanácsadás a téma elismert szakembereinek bevonásával 2015. januártól 2015. áprilisig valósul meg. A tehetség- és pályatanácsadáson részt vevő diákok részére a „Tehetséghidak Program” igény szerint legfeljebb 10 órás konzultációs lehetőséget biztosít életkortól függően a család bevonásával. A bevont diákok órarendjükhöz igazodva komplex, teljes körű konzultációs támogatást kapnak. A tanácsadás zárásaként minden bevont 6-20 éves diák (gyerekek esetében a szülők) személyre szabott írásos iránymutatást, javaslatot kap tehetségterülete kibontakoztatása érdekében.

A programban részt vevő diákokkal felkészült pszichológusok foglalkoznak.

Megvalósítás helyszínei

Előreláthatólag a következő városokban valósul meg a Tehetség-és Pályatanácsadás: Budapest, Debrecen, Dunaújváros, Győr, Miskolc, Pécs, Salgótarján, Szarvas, Szeged.

Célcsoport

Olyan 6-20 éves tehetséges, ígéretes adottságú gyerekeket várunk a programba,

 • akik fejlődését, teljesítményét motivációs, érzelmi, vagy társas nehézségek akadályozzák,
 • akik iskolai sikerességének útjában magatartási, viselkedési problémák állnak,
 • akik döntési helyzet előtt állnak, de nem látszik a helyes irány, vagy megerősítésre van szükségük,
 • akik több területen tehetségesek, és dönteniük kell,
 • akik önbizalomhiánnyal, önértékelési nehézséggel küzdenek,
 • akiknek nehéz, vagy gyorsan változó családi helyzete nehezíti fejlődését.

4.2 B) komponens- Személyiségfejlesztő Program

A program 14-18 éves tehetséges fiatalok részére az órarendhez igazodva legfeljebb 30 egyéni és 20 csoportos fejlesztési órát biztosít.  A fejlesztésbe bevont fiatal szülei, valamint a fiatal tehetséget leginkább ismerő, mentoráló pedagógus számára csoportos konzultációra is sor kerül. A csoportos fejlesztési órák előreláthatólag csoportos hétvégi alkalmak formájában valósulnak meg A szülők és a mentoráló pedagógus részére közös műhelybeszélgetések kerülnek megszervezésre a program elején és végén. A személyiségtámogatásra delegált diákokkal felkészült pszichológusok foglalkoznak.

Megvalósítás helyszínei:

Előreláthatólag a következő városokban valósul meg a Személyiségfejlesztő Program: Budapest, Debrecen, Eger, Fót, Győr, Keszthely, Marcali, Miskolc, Nagykanizsa, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Vác, Veresegyház.

Célcsoport

Olyan 14-18 éves, tehetséges fiatalokat várunk az egyéni és csoportos fejlesztésekre, akik esetében a tehetség lelki, magatartási és kommunikációs problémákkal párosul, amelyek a fiatalok vagy környezetük számára is problémát jelentenek.

5. Az igényelhető támogatás formája, mértéke

A felmerült költségeket a MATEHETSZ finanszírozza

 • Egyéni és csoportos fejlesztési díjak
 • Tehetség vagy pályatanácsadás díjak
 • Utazási költség célcsoport számára
  • A Tehetséghidak Projektiroda teljesárú MÁV, VOLÁN jegyeket tud elszámolni az A és B komponensben résztvevő diákok részére.
  • Útiköltség elszámolásra 15 km-től van lehetőség. Vagyis a lakóhely/tartózkodási hely és ez egyéni /csoportos fejlesztés, illetve tanácsadás helyszínei között legalább 15 km-nek kell lennie.
  • Kísérőnek sajnos nincs lehetőség útiköltség visszatérítésre.

6. Támogatási időszak

2015. január-2015. április

7. Beérkező pályázatok értékelésének szempontjai

7.1 Jelentkezési feltételek

A) és B) komponens tekintetében egyaránt:

 • tehetségterület és a felmerülő kérdéseket bemutató ajánlólevél a pályázó intézménytől,
 • kitöltött jelentkezési lap (online),
 • a pályázó szervezet/intézmény legfeljebb 5 diákot delegálhat,
 • kitöltött és aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozat, melyet az első alkalomra kell a tanácsadónak/egyéni fejlesztőnek átadni,
 • a delegált diák még nem vett részt sem a Személyiségfejlesztő Programban, sem a Tehetség-és Pályatanácsadásban,
 • a pályázó szervezet/intézmény egy diákot vagy az A vagy a B komponensre delegálhat.

7.2. Kiválasztási szempontok

 • Ajánlólevél, amely reflektál az A) és B) komponens célcsoportjának jellemzőire.
  • A delegáló intézmény/szervezet, szülő és pszichológus egyaránt elkészítheti az ajánlólevelet.
 • A kiválasztás során előnyt élveznek azok a diákok, akik iskolaválasztás előtt állnak.

8. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A) és B) komponens esetén

2014. december 8. 24.00 óráig várjuk a jelentkezéseket az erre a célra kialakított online pályáztatási rendszerben (OPER), a pályázati adatlapon.

További információ vagy kérdés esetén kérjük, keresse:

A) komponens esetében Bordás Katalint (bordas.katalin [at] tehetseg.hu)

B) komponens esetében Francsics Dorinát (francsics.dorina [at] tehetseg.hu

Figyeljék honlapunkat a friss információkért!