Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 „Tehetséghidak Program” nevű kiemelt projekt keretében fiatal tehetségek külföldi tapasztalatszerzésének, tehetségfejlesztésének és bemutatkozásának elősegítésére - Határtalan lehetőség 2.

Beadási határidő: 2013. október 15., éjfél
A MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) a Tehetséghidak Program (TÁMOP-3.4.5-122012-0001) keretében támogatja kiemelten tehetséges magyar fiatalok külföldi bemutatkozását, tapasztalatszerzését és tehetségfejlesztését elsősorban az Európai Unió tagországaiban.
A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége ezért a Tehetséghidak Program keretében felhívja a Tehetségpontokat, hogy kutassanak fel területükön olyan, általuk támogatott tehetséges fiatalokat, akik részt kívánnak venni külföldi tapasztalatcserén, tanulmányi versenyen, továbbképzésen, gazdagító vagy új impulzust adó programon. 
 
Pályázók köre: a magyarországi közoktatásban tanuló, a Tehetségpontok támogatását élvező 14-19 év közötti fiatal tehetségek. 
Pályázat benyújtása: 2013. október 15.
 
A felhívásunkra beérkező pályázatok alapján a Tehetséghidak Projektiroda által felkért szakértői zsűri dönt arról, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig mely pályázók részesülnek támogatásban. 
 
Az elbírálás során előnyt élveznek az akkreditált tehetségpontok által támogatott diákok, valamint azok, akik a megpályázott programmal kapcsolatos területen eredményesek voltak. Előnyben részesítjük továbbá azokat a pályázókat, akik még nem kaptak támogatást az előző Határtalan lehetőség pályázat keretében, valamint a Tehetséghidak program célkitűzéseivel összhangban azokat, akik a műszaki és természettudományok területén értek el sikereket. 
 
A kiutazások támogatására e felhívás keretében kb. 12 millió forint áll rendelkezésre. A támogatható kiutazók száma előre láthatóan kb. 40 fő. 
 
Támogatható tevékenység: 
A felhívás keretében a Tehetségpontok támogatásával pályázó tehetséges fiataloknak külföldi tapasztalatcserén, tanulmányúton, fejlesztő programon vagy tanulmányi versenyen történő részvételét támogatja a program. 
 
Tervezhető és elszámolható költségek:
A felhívás keretében támogatott utazások esetében a Tehetséghidak Program az alábbi költségeket vállalhatja át a kiutazóval kötendő együttműködési megállapodás és a projektre vonatkozó pénzügyi szabályozás feltételei szerint. (A program 18 év alatti kiutazók esetén lehetőséget biztosít felnőtt kísérő utazásának támogatására is.) 
• utazási költség (repülő-, vasúti vagy autóbuszjegy) 
• részvételi díj vagy tandíj 
• szállásköltség 
A felsoroltakon túl felmerülő költségek (étkezés, belépőjegyek, helyi közlekedés stb.) a kiutazót terhelik
A pályázható támogatás összege fejenként (a kísérő számára is) maximum 400 ezer forint.
 
A finanszírozás módja
A szállást, valamint a repülő- és vasútjegyeket a MATEHETSZ közbeszerzési eljárás keretében szerzi be, a részvételi vagy tandíjat pedig a szervező intézmény számlája alapján átutalja. A felhívásra online beküldendő pályázatnak tartalmaznia kell: 
• a kitöltött pályázati adatlapot (online űrlap), benne pontosan megnevezve a kiutazás helyét és idejét, a rendezvényt, a részvételi feltételek leírását, az utazás tervezett részletes programját, a közlekedési eszköz megnevezését, a szálláshely nevét, az igényelt támogatás költségtervét 
• a kiutazás indoklását (maximum 1 oldal, pdf – online csatolva) 
• a Tehetségpont képviselőjének ajánlását (az intézmény vagy szervezet vezetőjének cégszerű aláírásával, pdf – online csatolva) 
 
A felhívásban szereplő fogalmakkal kapcsolatban a www.tehetseghidak.hu oldalon GYIK jelenik meg. 
 
A kiutazás szakmai programjának és főbb technikai paramétereinek megtervezése, valamint a kapcsolódó költségterv elkészítése a pályázó feladata. 
A pályázat benyújtásának módja és határideje: 
A pályázat a Tehetséghidak Projektiroda által biztosított formanyomtatványokon az online pályázati rendszerbe kell feltölteni legkésőbb 2013. október 15-ig. Az utazás megvalósításának végső határideje 2014. május 15.