Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Határtalan lehetőség 2014-2015

Pályaművek benyújtása: 2014. december 5., éjfélig
Pályázati felhívás külföldi utazásra a Tehetséghidak Program keretében
 1. A támogatás célja

Fiatal (14-19 éves) tehetségek külföldi tapasztalatszerzésének, tehetségfejlesztésének és bemutatkozásának elősegítése.

A MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) a Tehetséghidak Program (TÁMOP-3.4.5-122012-0001) keretében továbbra is támogatja kiemelten tehetséges magyar fiatalok külföldi bemutatkozását, tapasztalatszerzését és tehetségfejlesztését elsősorban az Európai Unió tagországaiban. 

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége ezért a Tehetséghidak Program keretében felhívja a Tehetségpontokat, hogy kutassanak fel területükön olyan, általuk támogatott tehetséges fiatalokat, akik részt kívánnak venni külföldi tapasztalatcserén, tanulmányi versenyen, továbbképzésen, gazdagító vagy új impulzust adó programon.

 1. Rendelkezésre álló forrás

A „Határtalan lehetőség” III. felhívása keretében a pályázók számára rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15.000.000 Ft.

 1. A pályázók köre

A magyarországi közoktatásban tanuló, a Tehetségpontok támogatását élvező 14-19 év közötti fiatal tehetségek. Pályázatot magyarországi Tehetségpont támogatásával lehet benyújtani.

 1. A támogatható tevékenységek köre

A felhívás keretében a Tehetségpontok támogatásával pályázó tehetséges fiataloknak külföldi tapasztalatcserén, tanulmányúton, fejlesztő programon, konferencián vagy tanulmányi versenyen történő részvételét támogatja a program.

A MATEHETSZ kiküldetési megállapodást köt a kiutazóval, illetve törvényes képviselőjével, több fő együttes utazása esetén az utazást szervező pedagógussal/kísérővel. (A program jellemzően egyéni, vagy maximum 5 fős csoport utazását támogatja.) A megállapodás tartalmazza a felek kötelezettségeit és az elszámolható költségeket.

A külföldi út szakmai programjának szervezése a kiutazó feladata.

 1. Az igényelhető támogatás formája, mértéke és összege

A felhívás keretében támogatott utazások esetében a Tehetséghidak Program az alábbi költségeket vállalhatja át a kiutazóval kötendő együttműködési megállapodás és a projektre vonatkozó pénzügyi szabályozás feltételei szerint. (A program 18 év alatti kiutazók esetén lehetőséget biztosít egy felnőtt kísérő utazásának támogatására is.) Az elszámolható költségek köre:

 • utazási költség (repülő-, vasúti vagy autóbuszjegy),
 • utazási biztosítás költsége,
 • részvételi díj vagy tandíj, és
 • szállásköltség.

A MATEHETSZ a támogatott pályázatok esetén közvetlenül, központi közbeszerzési eljárásban biztosítja a megpályázott utazáshoz szükséges utaztatási és szálláslehetőségeket, valamint az utazási biztosítást. Előzetesen lefoglalt, nem a közbeszerzési eljárásban beszerzett busz-, vonat-, repülőjegyeket, illetve szállást a pályázat keretében nem áll módunkban támogatni. Kérjük, jelezze a pályázatban, amennyiben a fogadó szervezet kötelezően meghatározza az igénybe veendő szállást, illetve utazást.

A felsoroltakon túl felmerülő költségek (étkezés, belépőjegyek, helyi közlekedés stb.) a kiutazó(ka)t terhelik.

Az egy kiutazóra tervezhető költség maximuma 400 ezer forint.

Az utazás befejezése után legkésőbb 30 nappal a kiutazónak, illetve csoport esetén a szerződött kísérőnek szakmai beszámolót kell benyújtania az utazásról és a megvalósított programról. A beszámolónak tartalmaznia kell az utazási tervben felsorolt célok teljesülését és a programmal kapcsolatos minden lényeges körülményt, valamint a program során készített fotókat (jpg formátumban).

 1. Támogatási időszak

       6.1. Felhasználási időszak: 2015. január 15. – 2015. április 30.
       6.2. Elszámolási időszak: a kiutazás befejezését követő 30 napon belül.

 1. Kiválasztási kritériumok

A felhívásra beérkező pályázatok alapján a Tehetséghidak projektiroda által felkért szakértői zsűri dönt arról, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig mely pályázók részesülnek támogatásban. 

Az elbírálás során előnyt élveznek azon pályázók, akik a megpályázott programmal kapcsolatos területen eredményesek voltak. Előnyben részesítjük továbbá azokat a pályázókat, akik még nem kaptak támogatást az előző Határtalan lehetőség pályázatok keretében, valamint a Tehetséghidak Program célkitűzéseivel összhangban azokat, akik a műszaki és természettudományok területén értek el sikereket.

A támogatható pályázatok száma előre láthatóan kb. 35. 

 1. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatot a Tehetséghidak projektiroda által biztosított formanyomtatványokon az online pályázati rendszerbe kell feltölteni 2014. december 5-ig. Az utazás megvalósításának ideje 2015 január 15-től 2015. április 30-ig.  

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a MATEHETSZ online pályázati felületén kitöltött pályázati adatlapot, benne pontosan megnevezve a tervezett kiutazás helyét és idejét, a kiutazás indoklását, az esetleges részvételi feltételek leírását, az utazás tervezett részletes programját és az igényelt támogatás költségtervét,
 • a Tehetségpont képviselőjének ajánlását (az intézmény vagy szervezet vezetőjének cégszerű aláírásával, pdf – online csatolva),
 • a tervezett kiutazás résztvevőivel kapcsolatos adatkezelési nyilatkozatot.

A felhívásban szereplő fogalmakkal kapcsolatban a www.tehetseghidak.hu oldalon GYIK jelenik meg.

A kiutazás szakmai programjának és főbb technikai paramétereinek megtervezése, megszervezése, valamint a kapcsolódó költségterv elkészítése a pályázó feladata.