Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Befogadó és toleráns (osztály)közösségek formálása R615

Képzési program kód:
R615
A képzési program leírása:
Óraszám:
15 óra
Maximum létszám:
15 fő
Programíró:
Hatósági szám:
PL-7955
Képzés célcsoport:
egyéb, szociális munkás, pszichológus, pedagógus

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő szociálpszichológiai és szociológiai ismeretekkel, többlettudással rendelkezik arról,

 • hogyan működnek a különböző típusú - iskolai és civil kortársi csoportok, hogyan közelíthető meg a csoportok világa a pedagógia, a szervezetszociológia, a szociálpszichológia szemszögéből
 • miben áll e különböző ifjúsági csoportok felnőtt irányítása, milyen szerepet töltenek be a felnövő nemzedék szocializációjában
 • milyen kibontakozási, érvényesülési esélyeket kínálnak e társas alakzatok a tagjaiknak, milyen tere van a csoportok öntevékenységének, önszerveződésének, az önirányításnak,
 • milyen tipikus versengési és konfliktus helyzetek, intoleráns megnyilvánulások jellemzik e csoportok életét
 • milyen körülmények befolyásolják és szabályozzák a tehetséges tanulók helyzetét – elismertségét és kommunikációs nehézségeit – e csoportokban.

Megismerkedik a csoportok társas rendszerét , eredményeit és gondjait bemutató módszerekkel, valamint attitűdökkel kommunikációs és csapatépítő technikákkal, amelyek révén

 • a csoportokban közös értékké, büszkeség tárgyává tehető, amiben az egyes tagok kivételesek, egyediek,
 • támogatható a közösség és az aktuálisan nehézségekkel küzdő tagjai, hogy nevelői közreműködéssel kezelni legyenek képesek kommunikációs feszültségeket, érték- és érdekkonfliktusaikat
 • fejleszthetők a diákok társas kompetenciái
 • a csoportok konstruktív kapcsolatokat építhetnek ki közvetlen és tágabb környezetükkel, a diákok gyakorolhatják civil kompetenciáikat.

Képet alkot a csoportmunka, a készségfejlesztés szakmai és etikai követelményeiről, valamint buktatóiról, a más szakmákkal való együttműködés lehetőségeiről.

  Kapcsolódó képzések: 
  • Időpont: 2014. április 24. 10:00 - 25. 13:45