Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Madarász Erzsébet Terézia

Munkakör: 
tanár

Milyen elvárásokkal jelentkezett a mentori szerepre?
Örömmel fogadtam a lehetőséget, mert így a kiemelkedő képességekkel rendelkező diákok szakmai fejlődését segíthettem és hozzájárulhattam felkészülésükhöz egy olyan szakmai területen (kereskedelem), amelyben széles körű ismeretanyag elsajátításán kívül a személyes kompetenciák is nagy fontossággal bírnak. Kiemelten fontosnak tartom, hogy foglalkozzunk a jövőben a szakmában tehetséges fiatalok fejlesztésével.

Önnek volt-e mentora, aki akár tanulmányai során, akár később támogatta, segítette szakmai vagy egyéb területen?
A TESCO Áruházban gyakornokként szakmai mentorok segítették a speciális üzleti tevékenység elsajátítását.
Miért tartja fontosnak, hogy sikeres szakemberek egyéni segítséget nyújtsanak a pályájuk elején álló tehetséges fiataloknak?
Nagy jelentőségűnek tartom a gyakorlatban megszerzett és elsajátítható ismereteket, valamint a szakmához szükséges kompetenciák kialakítását. Ezeket a „szakmai fogásokat” olyan szakemberek képesek magas szinten átadni a pályakezdő szakembereknek, akik rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, amelyek az adott szakma végzéséhez elengedetlenül szükségesek. Ezért is gondolom, hogy a tankönyvekből megtanulható és elsajátítható tudás mellé oda kell tenni a gyakorlati tapasztalatokat, szakismeretet is.

További gondolatai:
A kereskedelemben 35 évet töltöttem, különböző vezetői szakterületeken, így a VASVILL Kereskedelmi vállalat kirendeltségén kereskedelmi vezetőként, majd a TESCO áruházlánc kaposvári és egri áruházaiban non - food  (nem napi cikk) és   vevőszolgálati igazgatóként.
Szakmai munkám során, a kereskedelemben visszatérő tapasztalatom volt, hogy a legkiválóbb eredménnyel diplomát szerző fiatalok is szűkében voltak annak a gyakorlati tudásnak, amely az általuk választott szakterületen való munkavégzésre munkába lépésükkor alkalmassá tette volna Őket. A kereskedelemben hatványozottan jelentkezik az igény arra, hogy a pályakezdő fiatal tisztában legyen olyan alapvető gyakorlati ismeretekkel, amelyek a tankönyvekből elméleti síkon megtanulhatóak, ám alkalmazásukhoz szükség van a megtapasztalásra. Egyszerű példával élve, ismerhetjük a vásárlói típusokat a tanagyagok révén, ám felismerni a gyakorlatban lehetünk képesek erre.
Nagy szükség van arra, hogy a tehetséges fiatalokra odafigyeljünk és segítsük Őket. Adjunk meg számukra minden olyan támogatást, amellyel kibontakoztathatják tudásukat. Erre a legalkalmasabbnak a Nemzeti Tehetség programot tartom, melyet a Parlament 2008-ban fogadott el.    
Örömmel vettem részt ebben a munkában, amely véleményem szerint hiánypótló lépés és éppen azt a célt szolgálja és tartja fontosnak, amelyet eddig magam is hiányoltam a szakemberképzésben. A kiemelkedő tudással rendelkező szakemberekre a gazdasági élet valamennyi területén szükség van, így nagy tisztelet a kiváló matematika,- fizikai, zenei stb. tehetségeknek.
Kereskedőként és tanárként is azt az elvet képviselem, hogy a gyakorlatban tevékenykedő fiatal szakembereket is meg kell becsülni, részükre is meg kell adni ugyanazt a lehetőséget, amit megkapnak az elméleti területen kiemelkedő fiatalok. A tehetséggondozáshoz hozzá kell adnunk mindazt a pluszt, amely által elérhetjük, hogy tanulóink a szakmai legkiválóbbjai lehessenek, legyenek!
Abban a szerencsében volt részem, hogy dr. Pajzs Ella Regina professzorasszonytól vehettem át a tanári diplomámat, és tanártársává fogadott. Akkori fogadalomtételemhez hűen igyekszem a tanári- oktatói munkámban is eskümet megtartani és a fiatal tehetségeket is segíteni szakmai tudásom legjavával.
Köszönöm a lehetőséget, hogy ebben a munkában részt vehettem!
Külön köszönöm mentoráltamnak, Sike Gyulának, hogy részvételével és pozitív hozzáállással kiemelkedően együttműködött ebben Tehetség Pilot pályázatban.