Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Pro Ecclesia Hungariae-díjat kapott Bajzák Eszter nővér

2016. június 3.

"Csak azt tettem, amit meg kellett tennem" - nyilatkozott a kitüntetés nyomán Bajzák Erzsébet M. Eszter nővér, a MATEHETSZ ez év júliusától leköszönő alelnöke

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kitüntetését a testület nevében a konferencia elnöke, Veres András püspök adta át május 31-én, Budapesten. A díjjal a püspöki konferencia elismerését fejezi ki azért a szolgálatért, amelyet a díjazott élete folyamán az egyház és a katolikus oktatásügy érdekében végzett.

A Magyar Kurír kérdésére, hogy milyen érzéssel vette ét a díjat, a nővér az alábbi választ adta:

"Egyrészt zavarba ejtett, mert amikor engem a rendem (a Boldogasszony Nővérek – a szerk.) ide küldött, a szolgálatra helyezett ide, és én kezdettől fogva nagyon komolyan vettem ezt. Nem gondolom, hogy ezért különösebb köszönet járna, csak azt tettem, amit meg kellett tennem, amit a lelkiismeretem diktált, és amit a körülmények és az adottságaim lehetővé tettek." (A teljes interjút megtalálható a cikk alatti linken)

Bajzák Erzsébet M. Eszter nővér szakértői tevékenysége

  • 1986-­tól érettségi vizsgaelnök
  • 1993-­ban a Nemzeti Alaptanterv bírálatával, szakmai anyagok és közoktatási törvény­, rendeletmódosítások véleményezésével bízzák meg
  • 2003­-tól közép­ és emelt szintű érettségi vizsgaelnök, javító és szóbeli vizsgáztató, közoktatási szakértő (szakterületei: szaktárgyi oktatás, pedagógiai értékelés, tanügyigazgatás).

Eszter nővér közéleti tevékenysége

  • 1999-­től az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatás­politikai Tanács nem állami intézményfenntartók oldalának kinevezett tagja,
  • 2005-­től az OKM Alapkezelő Igazgatóság civil szervezetek pályázatainak bíráló bizottsági tagja,
  • 2006­-tól részt vesz a Regionális Közoktatási Egyeztető Fórum munkájában az egyházi intézmények képviseletében, valamint a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács alelnöke.
  • Az 1997-­ben az MKPK alapította Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI), vezetésére 1998­ban kapta meg a főpásztori kinevezést. A KPSZT vezetőjeként nevéhez fűződik a tantárgygondozói és továbbképzési rendszer kialakítása, 2001-­2002­-ben Dr. Hoffmann Rózsa vezetésével a Komplex intézményellenőrzés és ­értékelési program kidolgozása, majd bevezetése a katolikus köznevelési intézményekben, és a PPKE BTK-­val közösen a pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés összeállítása.
  • 2003-­ban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia „Pro Pedagogia Christiana” díjjal tüntette ki a katolikus oktatásügy érdekében kifejtett kitartó és eredményes munkásságáért,
  • majd ezen teljesítményéért a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány 2009­-ben Trefort Ágoston közoktatási díjban részesítette.
  • 2011-­ben Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozatát kapta meg „közoktatás területén végzett több évtizedes munkája, szakmai­közéleti és vezetői tevékenysége elismeréseként

Szívbő gratulálunk Eszter nővérnek!