Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Gó Nemzeti Diákverseny Országos Döntő 2018 | Hejőkeresztúr

Időpont: 2018. március 10. 11:00
2018. március 10-én szombaton délelőtt rendezik meg a Gó Nemzeti Diákverseny Országos Döntőt Hejőkeresztúron.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tömeg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot. 

Idén március 10-én szombaton kerül sor a verseny döntőjére Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskolában

További információk a szövetség honlapján.